NẾU EM Ở LẠI – IF I STAY

cover dài

IF I STAY – NẾU EM Ở LẠI

TÁC GIẢ: Gayle Forman

CHUYỂN NGỮ: lynne_tn

(Special thanks to: Như Huỳnh, Khánh Linh, Khánh Đoan)

SỐ CHƯƠNG: 31

TÌNH TRẠNG: FULL

Số chương được đánh dấu theo người chuyển ngữ.

Edit và đăng tải bởi lynne_tn đồng thời trên
tuyetnhultn.wordpress.com
Wattpad: @lynne_tn

CHƯƠNG 1 ” CHƯƠNG 2  ” CHƯƠNG 3 ” CHƯƠNG 4 ” CHƯƠNG 5 ” CHƯƠNG 6 ” CHƯƠNG 7  ” CHƯƠNG 8 ” CHƯƠNG 9 ” CHƯƠNG 10 ” CHƯƠNG 11 ” CHƯƠNG 12 ” CHƯƠNG 13 ” CHƯƠNG 14 ” CHƯƠNG 15 ” CHƯƠNG 16  ” CHƯƠNG 17 ” CHƯƠNG 18 ” CHƯƠNG 19CHƯƠNG 20CHƯƠNG 21CHƯƠNG 22CHƯƠNG 23CHƯƠNG 24CHƯƠNG 25CHƯƠNG 26CHƯƠNG 27CHƯƠNG 28CHƯƠNG 29CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 31

Advertisements