GREY – 50 SẮC THÁI Christian POV

uo0TÊN TÁC PHM: GREY – 50 SẮC THÁI THEO LỜI KỂ CỦA CHRISTIAN

TÁC GI: E L JAMES

S CHƯƠNG: 25

CHUYN NG: lynne_tn

(Special thanks to: Ánh Diệp, Như Huỳnh, Ngọc Nhi, Teddy Bieber’s, Uyên Lý, Kim Long)

Bản dịch này chỉ có mục đích phục vụ giải trí, không thu bất kì một phí hay lợi nhuận nào. Mọi nhu cầu chia sẻ hay đăng lại vui lòng ghi rõ nguồn: http:// tuyetnhultn.wordpress.com 🙂

tuyetnhultn.wordpress.com
Wattpad: @lynne_tn


MC LC

CHƯƠNG 1 || CHƯƠNG 2 || CHƯƠNG 3 || CHƯƠNG 4 || CHƯƠNG 5 || CHƯƠNG 6 || CHƯƠNG 7 || CHƯƠNG 8 || CHƯƠNG 9 || CHƯƠNG 10 || CHƯƠNG 11 || CHƯƠNG 12 || CHƯƠNG 13 || CHƯƠNG 14 || CHƯƠNG 15 || CHƯƠNG 16 || CHƯƠNG 17 || CHƯƠNG 18 || CHƯƠNG 19 || CHƯƠNG 20 || CHƯƠNG 21 || CHƯƠNG 22 || CHƯƠNG 23 || CHƯƠNG 24 || CHƯƠNG 25

Như thường lệ vẫn là muốn được nghe ý kiến của mọi người!

 

 

Advertisements